Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego

W dniu 13 września br. Kancelaria Prawna Kijewski-Graś w imieniu KKW NSZZ Pracowników Policji zwróciła się w piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących planowanych na 2020 rok podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Policji. Wątpliwości te dotyczą m.in. wysokości środków finansowych przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów wzrostu […]

Wzrost kwoty bazowej w 2020 roku dla pracowników Policji?

NSZZ Pracowników Policji z niepokojem odbiera informacje medialne o planowanych w 2020 roku podwyżkach kwoty bazowej w służbie cywilnej jak również wzrost płacy minimalnej. Niepokój budzi fakt, że pracownicy Policji zostaną pominięci przy tych podwyżkach ze względu na ustanowienie Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020, która […]

Założenia do budżetu na 2020 rok

Rząd przyjął 27 sierpnia 2019 r. projekt ustawy budżetowej na rok 2020. Prospołeczny i prorozwojowy projekt zakłada, że w przyszłym roku wydatki budżetu państwa zostaną zrównoważone wpływami i wyniosą 429,5 mld zł. Oznacza to, że budżet na 2020 r. ma być pierwszym budżetem bez deficytu od 1990 r. „Przyjęty dziś projekt budżetu na rok 2020 […]