Stanowisko KGP w sprawie podwyżek wynagrodzeń

Nawiązując do licznych napływających z jednostek pytań dot. realizacji podwyżki wynagrodzenia dla pracowników Policji z dniem 1 lipca 2019 roku w załączeniu  przedstawiamy stanowisko Komendanta Głownego Policji w tej kwestii które przyjęliśmy z wielką radością. Stanowisko to zostało przedstawione w wyniku porozumienia podpisanego przez MSWiA z NSZZ Pracowników Policji i Związkiem Zawodowym Pracowników Policji – […]

Dodatek stażowy wyłączony z wynagrodzenia minimalnego

W dniu 2 lipca 2019 roku Gazeta Prawna opublikowała artykuł dot. zmian w sposobie wliczania dodatku stażowego do kwoty wynagrodzenia minimalnego. Poniżej prezentujemy treść artykułu. Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowela reguluje kwestię dodatku za staż pracy. […]

Założenia do projektu budżetu państwa na 2020 r.

Przyjęto, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie odpowiednio: 4,0 proc. oraz 3,7 proc. Podobnie, jak miało to miejsce w 2018 r., oczekiwany jest dalszy wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z rosnącym wykorzystaniem funduszy z bieżącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Najbardziej istotnym składnikiem wzrostu pozostanie konsumpcja […]

Spotkanie w MSWiA

W dniu 26 czerwca br. na zaproszenie Pani Elżbiety Witek Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w MSWiA odbyło się spotkanie z przedstawicielami następujących organizacji związkowych NSZZ Pracowników Policji Związku Zawodowego Pracowników Policji Komisji Krajowej oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Administracji Rządowej. NSZZ Pracowników Policji reprezentowany był przez Przewodniczącą KKW Małgorzatę Lewicką i Wiceprzewodniczącą KKW Lucynę Jaworską […]