Przystąpienie do Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów

Poniżej zamieszczamy pismo skierowane do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie przystąpienia przez naszą organizację związkową do Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów. Jest to inicjatywa Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej mająca na celu skonsolidowanie działań organizacji związkowych skupiających funkcjonariuszy i pracowników Policji na rzecz poprawy ich sytuacji finansowej. […]

Przyjęto projekt budżetu na 2019 rok

„W projekcie Budżetu uwzględniono skutki wynikające z programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 rok. Deficyt sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 1,8 proc. PKB. Dochody budżetu państwa mają wynieść 386,9 mld zł, a wydatki 415,4 mld zł. Poniżej najważniejsze założenia projektu. „Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej […]

Skrócenie czasu pracy z powodu wysokich temperatur

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 1 sierpnia br. skierowane do Komendantów jednostek szczebla KWP/KSP/BSWP/CBŚP oraz Szkół Policji poruszające problem warunków pracy w obecnie panującej wysokiej temperaturze powietrza. Takie warunki pogodowe powodują zwiększoną temperaturę w pomieszczeniach pracy, nierzadko przekraczające 30 st. C (przy braku klimatyzacji). Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP są to warunki, które można uznać […]