Szef MSWiA spotkał się z Przewodniczącą Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji

W dniu 22 lutego 2018 r. Minister Joachim Brudziński spotkał się z Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzatą Lewicką. Panu Ministrowi towarzyszyli szef Gabinetu Politycznego Ministra Pan Michał Ciechowski oraz Pełnomocnik  ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Pan Edward Zaremba. Podczas spotkania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował o podjętej decyzji o powołaniu Pana Edwarda Zaremby […]

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W dniu 9 lutego br. wpłynęło do Kancelarii Prawnej Kijewski Graś. sp.k. pismo skierowane z Centrum Informacyjnego Rządu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowiące odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 stycznia br. Załącznik do pisma stanowi analiza zatrudnienia na stanowiskach laboratoryjnych w laboratoriach kryminalistycznych Policji. Poniżej zamieszczono przedmiotowy dokument. Pismo z dnia […]

Nasza wizyta na XXI Europejskim Kongresie Policji w Berlinie

„Lepsza współpraca dla bezpieczeństwa” – to hasło tegorocznego XXI Europejskiego Kongresu Policji w Berlinie, w którym wzięli udział przedstawicie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji pod przewodnictwem Małgorzaty Lewickiej oraz Lucyny Jaworskiej -Wojtas. Kongres ten jest międzynarodowym forum, rozumianym jako platforma informacyjna dla decydentów Policji i organy bezpieczeństwa z Niemiec i całej Europy.  Promuje on […]

Narada kadry kierowniczej Policji w Szczytnie

– Silne państwo i bezpieczni obywatele, to dobrze wyposażona Policja oraz dobrze opłacani funkcjonariusze, którzy są pełni przekonania, że praca w Policji to służba – powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński podczas odprawy kadry kierowniczej Policji w Szczytnie. Było to pierwsze spotkanie ministra, w którym uczestniczyli komendanci wojewódzcy oraz rektorzy szkół policyjnych. Minister Joachim Brudziński przed odprawą z […]

Podpisanie porozumienia określającego zasady współpracy Komendanta Głównego Policji ze związkami zawodowymi

W dniu 4 stycznia 2018 roku zostało podpisane porozumienie określające zasady współpracy Komendanta Głównego Policji z zarządami organizacji związkowych, które zrzeszają pracowników Komendy Głównej Policji. sygnatariuszem z Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP był Przewodniczący kol. Karol Kupiec. Porozumienie