Spotkanie strony związkowej w MSWiA

W dniu 17 czerwca 2020 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się długo wyczekiwane spotkanie przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych i administracji z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  Panem Maciejem Wąsikiem. W spotkaniu również uczestniczył Pełnomocnik MSWiA  ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Pan Edward Zaremba. Niezależny […]

Ankieta dotycząca nowego tworzenia programu ubezpieczeniowego dla f-szy i pracowników Policji przez MENTOR S.A.

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o rozpoczęciu prac nad nowym programem ubezpieczeniowym, który dedykowany będzie Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji oraz członkom ich rodzin. Jednym z elementów tego procesu jest badanie potrzeb i zadowolenia wśród Państwa grupy zawodowej w zakresie określonych produktów ubezpieczeniowych. W związku z tym przygotowaliśmy anonimową ankietę, do wypełnienia której Państwa zachęcamy. https://www.mentor.pl/ankieta_policja/

Odpowiedzi w sprawie redukcji zatrudnienia i obniżania wynagrodzeń Pracowników Policji.

Do siedziby związku wpłynęły odpowiedzi od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze Związkami Zawodowymi  Pana dr Tomasza Szankina, które jednoznacznie wskazują iż nie będzie redukcji etatów pracowników Policji, jak obniżek wynagrodzeń, które miały być wprowadzone zgodnie z Specustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem […]

Spec ustawa o redukcji zatrudnienia nie obejmie Pracowników Policji…

W dniu 27 kwietnia 2020 roku z Przewodniczącą KKW NSZZ PP kol. Bożeną Cichorską skontaktował się Pan Michał Prószyński – Szef Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusz Kamińskiego, który w imieniu Pana Ministra przekazał informację, iż w stosunku do pracowników Policji nie będą podejmowane żadne działania organizacyjne związane z nową specustawą […]