Projekt rozporządzenia w sprawie uprawnień szczególnych dla niektórych członków KSC

W 2011 r. Krajowa Komisja Wykonawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji wystąpiła z postulatem przyznania członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym w laboratoriach kryminalistycznych Policji, wykonującym pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia urlopu dodatkowego. W latach 2012-2016 kilkakrotnie zbierano i analizowano informacje o liczbie zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycznych Policji, z podziałem na […]

Pismo dot. podstaw zatrudnienia pracowników Policji

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 1 czerwca br. skierowane do Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego. W piśmie tym opisane zostały podstawy zatrudnienia pracowników Policji stosowane obecnie. Duże zróżnicowanie podstaw prawnych zatrudniania pracowników Policji powoduje znaczne zróżnicowanie zakresów obowiązków, a także wysokości i składników wynagrodzenia na analogicznych stanowiskach pracy. Biorąc pod uwagę zabezpieczenie interesów naszej grupy […]

Kondolencje

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Męża naszej drogiej koleżanki Krystyny Maculewicz Przewodniczącej WZZ NSZZ Pracowników Policji w Gdańsku, chcielibyśmy złożyć wyrazy szczerego współczucia – koleżanki i koledzy członkowie NSZZ Pracowników Policji. Informujemy, że pogrzeb odbędzie się w dniu 2 czerwca br. o godz.11:30 na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku przy ul. Srebrniki 14.

Spotkanie wiceministra Jarosława Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Pracowników Policji

W dniu 17 maja br. wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się z przedstawicielami NSZZ Pracowników Policji. Podczas spotkania przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego przedstawili postulaty Związku dotyczące uregulowania warunków zatrudnienia pracowników Policji w sposób dostosowany do specyfiki pracy, zapewnienia wzrostu wynagrodzeń oraz podpisania Porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceminister Jarosław Zieliński zadeklarował wolę poszukiwania […]

Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 11.05.2018 roku skierowane przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Pismo to informuje Pana Ministra o podjęciu przez NSZZ Pracowników Policji działań będących rezultatem braku reakcji strony rządowej na wcześniejsze postulaty oraz brak podjęcia współpracy w celu wypracowania konkretnych rozwiązań. Działania te […]