Ważne informacje na temat Koronowirusa!!!

W dniu dzisiejszym odbyła się wideokonferencja Komendanta Głównego z Komendantami Wojewódzkimi.   W odpowiedzi na postulaty związków zawodowych, Komenda Główna Policji wyraziła przyzwolenie, by na indywidualne wnioski pracowników o pracę zdalną, Komendanci jako pracodawcy przychylnie podchodzili do podań i wyrażali zgodę. Jedynym warunkiem do spełnienia jest to, że w jednostce musi pozostać 70 procent stanu […]

Obchody 95 rocznicy powstania policji kobiecej

W dniu 4 marca 2020 r. poprzez organizację Gali Komenda Główna Policji zainaugurowała obchody 95 rocznicy powołania policji kobiecej. W uroczystości wzięła udział kol. Anna Kwasiborska, która oficjalnie reprezentowała NSZZ Pracowników Policji. Gala w swoim programie zawierała rys historyczny, będący dobrą merytoryczną retrospekcją, jak też artystyczne wprowadzenie w klimat przedwojennej atmosfery, jaki stworzył występ niezwykle […]

Komunikat dotyczący wykluczenia Pani Małgorzaty Lewickiej z szeregów NSZZ PP.

Informujemy, iż z powodu działania na szkodę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji, dnia 4 lutego 2020 roku, po rozpoznaniu odwołania od decyzji z dnia 19 listopada 2019 roku, podczas tajnego głosowania znaczną większością ilości głosów członków KKW NSZZ PP, z szeregów organizacji została prawomocnie i ostatecznie wykluczona Pani Małgorzata Lewicka, była Przewodnicząca NSZZ Pracowników […]

Spotkanie członków KKW NSZZ PP z Komendantem Głównym Policji.

Dnia 04 lutego 2020 roku, w KGP odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji z Przewodniczącymi WZZ/SZZ NSZZ Pracowników Policji z kraju, którzy wchodzą w skład Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ PP. Podczas spotkania poruszone zostały trudne tematy i sprawy nurtujące nasze środowisko pracownicze, w tym kwestie związane z regulacjami płac, które w pełni zostaną wdrożone po […]