Pismo do MSWiA w sprawie dot. niewykorzystanych środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń

W dniu 30 marca br. Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka z prośbą o udzielenie informacji w sprawie pozostałych i niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń. Pytanie to spowodowane jest obawami o konieczność zwrotu przez jednostki Policji niewykorzystanych środków, szczególnie tych pochodzących z oszczędności do […]

Konferencja dot. realizacji Programu Modernizacji Policji

W dniu 29 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się Konferencja dotycząca przedstawienia procesu wdrożenia i realizacji „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu na lata 2017 – 2020” oraz zasad podziału środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń Pracowników Policji. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Przewodniczącej Wojewódzkiego Zarządu […]

Wypracowanie zasad podziału środków na podwyżki wynagrodzeń w 2019 roku

W dniu 21 lutego 2017 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński skierował do Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Pismo w sprawie potrzeby wypracowania zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji w 2019 roku. Zgodnie z sugestią Wiceministra Jarosława Zielińskiego istnieje potrzeba rozszerzenia składu Grupy Roboczej i powołanie […]

Zmiany w rozporządzeniach określających zasady wynagradzania pracowników

Na początku miesiąca marca weszły w życie zmiany w rozporządzeniach określających zasady wynagradzania pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania. O wprowadzenie tych zmian walczyła m.in. nasza organizacja związkowa już w 2016 roku. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zmienionych rozporządzeń. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników […]

Wybory nowego Zarządu Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych

W dniu 20 lutego 2017r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych PKP odbyło się posiedzenie Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych w którym brało udział 14 młodych związkowców reprezentujących Nasz Związek. Spotkanie miało na celu wybór nowego Zarządu Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych. Na przewodniczącego obrad został wybrany Łukasz Bukowski, członek Prezydium NSZZ PP. W spotkaniu z […]