Odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju i Finansów

W dniu 31 maja 2017 roku Ministerstwo Rozwoju i Finansów udzieliło odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji na temat planowanych wzrostów wynagrodzeń pracowników Policji na rok 2018. Niestety pismo nadesłane z ministerstwa nie zawiera żadnych konkretnych i wiążących informacji ze względu na cyt. obowiązujące regulacje prawne związane z planowaniem wynagrodzeń wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na dany […]

Pismo Szefa Służby Cywilnej

W załączeniu prezentujemy pismo skierowane przez Szefa Służby Cywilnej w odpowiedzi na wniosek o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji płacowej pracowników Policji. W piśmie tym Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański opisuje poszczególne etapy procesu przygotowania projektu ustawy budżetowej pod kątem części dotyczącej wynagrodzeń członków KSC. Ponadto wyraża pogląd, że stwierdzenie o pogłębianiu się dysproporcji […]