Stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2018 rok

W dniu 31 sierpnia br. Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzata Lewicka wystosowała do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka pismo wyrażające sprzeciw w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2018 rok. Założenia projektu przedmiotowej ustawy pomijające w planach podwyżek pracowników cywilnych Policji nie mogło się spotkać z innym stanowiskiem, jak zdecydowany sprzeciw i oburzenie. […]