Wezwanie do ugody w sprawie pozwu zbiorowego

W załączeniu prezentujemy wniosek o skierowanie stron do mediacji w sprawie pozwu zbiorowego z tytułu braku rewaloryzacji wynagrodzeń pracowników Policji, złożony w imieniu Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej przez Kancelarię Prawną Kijewski-Graś do Sądu Okręgowego w Warszawie. Krok ten stanowi kolejny etap walki o odszkodowania dla pracowników Policji z tytułu brak waloryzacji wynagrodzeń. Wniosek […]

Komunikat ze spotkania organizacji związkowych działajacych w Policji w przedstawicielami PZU S.A.

W dniu 6 grudnia 2017 roku w siedzibie PZU S.A. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone negocjacjom pomiędzy przedstawicielami organizacji związkowych działających w Policji, a przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej PZU S.A., która ubezpiecza funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich rodziny w programie ubezpieczeniowym „Policja 2015”. Celem prac Zespołu negocjacyjnego było omówienie sposobów uproszczenia i urealnienia […]