Informacja z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

W załączeniu prezentujemy dokument stanowiący informację z postępów pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. W pierwszym kwartale 2018 roku dwa zespoły pracujące w ramach Komisji mają uzgodnić jednolite wspólne stanowisko i przedstawić Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jeden projekt zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Następnie planowane jest powołanie przez ministerstwo zespołu, który wprowadzi zmiany do […]

Szef MSWiA spotkał się z Przewodniczącą Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji

W dniu 22 lutego 2018 r. Minister Joachim Brudziński spotkał się z Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzatą Lewicką. Panu Ministrowi towarzyszyli szef Gabinetu Politycznego Ministra Pan Michał Ciechowski oraz Pełnomocnik  ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Pan Edward Zaremba. Podczas spotkania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował o podjętej decyzji o powołaniu Pana Edwarda Zaremby […]