Komunikat z posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych RDS

5 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. Podzespół przyjął program działania na rok 2018 i zajął się kilkoma kluczowymi dla środowiska służb mundurowych sprawami. Przewodniczący Podzespołu Mariusz Tyl – ale także inni członkowie Podzespołu reprezentujący związki […]

Posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego

W dniu 5 marca br. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu wzięła udział Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji, która zgodnie z pkt. 6 programu obrad (Dyskusja dotycząca środków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz konieczności uregulowania sytuacji prawnej pracowników Policji) przedstawiła bardzo trudną sytuację płacową […]