Pismo do Prezesa Rady Ministrów

W związku z brakiem dalszych działań ze strony Kierownictwa MSWiA w kwestiach poruszonych podczas zeszłorocznej debaty „Pracownik Policji – Niewidzialne Serce Własnej Formacji” Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji za pośrednictwem Kacelarii Prawnej Kijewski-Graś skierowała do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego pismo informujące o trudnej sytuacji pracowników Policji. Przedmiotowa korespondencja została również skierowana do Przewodniczącej Rady Dialogu […]