Pismo do Ministra Joachima Brudzińskiego

Poniżej zamieszczamy pismo skierowane przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzatę Lewicką do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. W imieniu pracowników Policji wyrażamy oburzenie brakiem reakcji MSWiA na poruszane w ostatnim czasie problemy naszej grupy zawodowej oraz kierowaną w tej sprawie do Pana Ministra korespondencję. Pismo z dnia 27 kwietnia br. 

Wybory w WZZ NSZZ Pracowników Policji w Wałbrzychu

Z przyjemnością informujemy, że nasze działania na rzecz poprawy warunków pracy i bytu pracowników Policji dostrzegli pracownicy w Wałbrzychu składając akces przynależności do naszej organizacji związkowej. W dniu 26 kwietnia 2018 r. zostały przeprowadzone wybory do Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP w Wałbrzychu, gdzie Przewodniczącą została Monika Kulawińska. W spotkaniu z pracownikami wzięły udział Przewodnicząca KKW NSZZ […]

Konferencja Uczelni Łazarskiego i Centrum „Dialog”

Informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego przy ul. Limanowskiego w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana „Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy”. Organizatorem konferencji była Uczelnia Łazarskiego z Warszawy oraz Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Poniżej prezentujemy tekst sprawozdania z konferencji.

Elżbieta Rafalska: Kodeks pracy wymaga zmiany

Panuje ogólna zgoda co do tego, że Kodeks pracy wymaga zmiany – powiedziała w piątek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby nowe przepisy można było przyjąć bez zgody stron, które przy nich pracowały – zastrzegła. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazała podczas piątkowej konferencji prasowej, że przepisy Kodeksów pracy wymagają przygotowania […]