Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w którym udział weźmie Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzata Lewicka. Jednocześnie w załączeniu prezentujemy opinię NSZZ Pracowników Policji na temat projektu zmiany ustawy o związkach zawodowych. Stanowisko zawarte w przedmiotowej opinii zostanie zaprezentowane na wspomnianym posiedzeniu. Opinia z dnia […]

Odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W załączeniu prezentujemy pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca br. które wpłynęło w odpowiedzi na wystąpienie Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji pracowników Policji (wpis z dnia 20 marca br.). Mamy nadzieję, że zgodnie z treścią zawartą w otrzymanej odpowiedzi dojdzie w najbliższym […]