Postanowienie Sądu Apelacyjnego

W dniu 13 kwietnia br. do Kancelarii Kijewski Graś Sp. k. wpłynęło postanowienie z Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny (dot. sygn. akt I Acz147/18), z którego wynika, że po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Małgorzaty Lewickiej – reprezentanta grupy w postępowaniu grupowym przeciwko Skarbowi Państwa […]