Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 11.05.2018 roku skierowane przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Pismo to informuje Pana Ministra o podjęciu przez NSZZ Pracowników Policji działań będących rezultatem braku reakcji strony rządowej na wcześniejsze postulaty oraz brak podjęcia współpracy w celu wypracowania konkretnych rozwiązań. Działania te […]

Apel pracowników Policji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zgodnie z ustaleniami z obrad KKW NSZZ Pracowników Policji z dnia 21 marca 2018 roku oraz podjętej Uchwały dot. przeprowadzenia akcji doinformowania kierownictwa MSWiA o liczbie, roli, zadaniach oraz tragicznej sytuacii płacowej pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach Policji przez każdą instancję naszej organizacji związkowej w załączeniu prezentujemy dokument stanowiący apel pracownika, który winien być skierowany na ręce Ministra Spraw […]