Spotkanie wiceministra Jarosława Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Pracowników Policji

W dniu 17 maja br. wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się z przedstawicielami NSZZ Pracowników Policji. Podczas spotkania przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego przedstawili postulaty Związku dotyczące uregulowania warunków zatrudnienia pracowników Policji w sposób dostosowany do specyfiki pracy, zapewnienia wzrostu wynagrodzeń oraz podpisania Porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceminister Jarosław Zieliński zadeklarował wolę poszukiwania […]