Projekt rozporządzenia w sprawie uprawnień szczególnych dla niektórych członków KSC

W 2011 r. Krajowa Komisja Wykonawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji wystąpiła z postulatem przyznania członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym w laboratoriach kryminalistycznych Policji, wykonującym pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia urlopu dodatkowego. W latach 2012-2016 kilkakrotnie zbierano i analizowano informacje o liczbie zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycznych Policji, z podziałem na […]

Pismo dot. podstaw zatrudnienia pracowników Policji

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 1 czerwca br. skierowane do Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego. W piśmie tym opisane zostały podstawy zatrudnienia pracowników Policji stosowane obecnie. Duże zróżnicowanie podstaw prawnych zatrudniania pracowników Policji powoduje znaczne zróżnicowanie zakresów obowiązków, a także wysokości i składników wynagrodzenia na analogicznych stanowiskach pracy. Biorąc pod uwagę zabezpieczenie interesów naszej grupy […]