Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W dniu 7 lipca br. za pismem nr P-52/208 Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji wezwała Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do udzielenia odpowiedzi na pisma otrzymane od pracowników Policji. W pismach tych pracownicy Policji (apel – szczegóły) informowali Pana Ministra o tragicznej i stale pogarszającej się sytuacji płacowej. Lekceważące podejście strony rządowej do […]

Pismo do Wiceministra Jarosława Zielińskiego

W dniu 6 lipca br. za pośrednictwem kancelarii prawnej Kijewski-Graś Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji skierowała na ręce Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego pismo dot. porozumienia stron w sprawie prac nad poprawą warunków pracy i płacy pracowników Policji. Korespondencja ta jest odpowiedzią na brak reakcji ze strony MSWiA na przekazany w trakcie zeszłorocznej debaty projekt […]