Spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wdrożenia podwyżek wynagrodzeń

Informujemy, że w piątek 1 lutego br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie w sprawie zasad wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Policji. NSZZ Pracowników Policji reprezentować będą: Przewodnicząca KKW Małgorzata Lewicka i Wiceprzewodnicząca KKW Grażyna Tronkowska. Dalsze informacje w tej sprawie zostaną przekazane po zakończeniu spotkania.

Jubileusz ks. Jana Kota – kapelana Policji

15 stycznia w siedzibie księży pallotynów na warszawskiej Pradze odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 40-lecia święceń kapłańskich ks. Jana Kota SAC, naczelnego kapelana Policji. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, z którymi ksiądz Jan współpracował w czasie ponad dwudziestoletniej posługi w środowisku policyjnym. Obecny był komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wraz […]

Narada Kadry Kierowniczej Policji w Szczytnie

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzorujący Policję Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, jego zastępcy nadzorujący poszczególne piony a także przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski byli zgodni. Rok 2018 był dla polskiej Policji bardzo udany. W trakcie trwającej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie narady […]