Ponowne wsparcie FZZ w sprawie zorganizowania spotkania w MSWiA

W dniu 29 września 2020 roku, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych kol. Dorota Gardias, w imieniu NSZZ PP z uwagi na brak odpowiedzi na pismo z dnia 10 września 2020 r. ponownie wystosowała do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego, pismo dotyczące zorganizowania spotkania w sprawie sytuacji pracowników Policji z przedstawicielami NSZZ PP kol. […]

Wznowienie kampanii sprawozdawczo wyborczej

Krajowa Komisja Wykonawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  Pracowników Policji uchwałą z dnia 9 września 2020 roku wznowiła kampanie sprawozdawczo wyborczą dla wszystkich szczebli organizacyjnych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji od dnia 15 września 2020 roku. Wybory powinny się odbyć w terminach 1/ dla Zarządów Terenowych NSZZ PP nie później niż do dnia 15 listopada […]

Wsparcie FZZ w sprawie zorganizowania spotkania w MSWiA

W dniu 10 września 2020 roku, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych kol. Dorota Gardias, w imieniu NSZZ PP wystosowała do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego, pismo dotyczące zorganizowania spotkania w sprawie sytuacji pracowników Policji z przedstawicielami NSZZ PP kol. Bożeną Cichorską oraz kol. Anną Kwasiborską. Z pismem można zapoznać się tutaj….

Warsztaty promowania profilaktyki zdrowotnej „choroby cywilizacji – jak im zapobiegać poprzez zdrowe nawyki żywieniowe oraz ćwiczenia ruchowe”.

W dniach od 7 do 10 września 2020 r., w Mielnie (zachodniopomorskie) – dzięki wsparciu finansowemu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Krajowa Komisja Wykonawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji zorganizowała i przeprowadziła cykl szkoleń poświęconych tematom związanym z chorobami cywilizacji. Wpisując się w profil PZU na Życie […]