Przejście pracownika na emeryturę a należne świadczenia

Osiągnięcie przez pracownika ustawowego wieku emerytalnego uprawnia go do skorzystania z prawa do przejścia na emeryturę. Obecnie zwiększa się liczba osób, które – mimo osiągnięcia wymaganego wieku – kontynuują zatrudnienie. Często zdarza się również, że pracownik rozwiązuje stosunek pracy w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych, a następnie ponownie podejmuje pracę u tego samego lub innego […]