Postępowanie przed sądem pracy – ogólna charakterystyka

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wskazują, że sprawy z zakresu prawa pracy kwalifikowane są jako sprawy cywilne, a tym samym ich rozpoznanie odbywa się na podstawie norm przywołanego kodeksu. Należy mieć na uwadze, że postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy uregulowane zostało w Kodeksie postępowania cywilnego jako postępowanie odrębne. Oznacza to przede wszystkim tyle, że […]

Czas pracy a opuszczenie stanowiska pracy

Mój czas pracy wskazuje, że pracuje w godzinach 7:00 -15:00. Jednak przed i po pracy muszę przebrać się w strój służbowy. Ostatnio pracodawca zwrócił mi uwagę, że powinnam przychodzić do pracy wcześniej żeby się przebrać i że stanowisko pracy mogę opuścić dopiero punktualnie o 15. Czy to jest zgodne z prawem?   Pełny tekst informacji […]

Powierzenie pracownikowi obowiązków poniżej kwalifikacji może uzasadniać wypłatę zadośćuczynienia

Pracownik nie zgodził się na wykonywanie pracy powierzonej mu na podstawie art. 42 par. 4 kodeksu pracy. Uznał, że okresowe wykonywanie pracy fizycznej, której nie miał wpisanej w umowie o pracę, jest elementem szykan z mojej strony i narusza to jego dobra osobiste. Z tego powodu pozwał mnie do sądu, żądając zadośćuczynienia. Zarzucił mi przy […]