Rabaty na zakup paliw dla członków NSZZ Pracowników Policji

Uprzejmie informujemy, że LOTOS Paliwa proponuje członkom NSZZ Pracowników Policji możliwość pozyskania kart umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS i LOTOS Optima.

Karty rabatowe umożliwiają uzyskanie następujących rabatów na zakup paliw, towarów i usług:

Olej napędowy Dynamic – 10 gr/litr
Benzyna PB98 Dynamic – 10 gr/litr
Benzyna PB95 – 8 gr/litr
Benzyna PB98 – 8 gr/litr
Olej napędowy ON – 8 gr/litr
LPG – 6 gr/litr
Myjnia – 15%
Oleje – 10%

Każdy członek NSZZ Pracowników Policji może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko. Miesięczny limit zakupów z rabatem wynosi 2 000 zł. Za wydanie i korzystanie z karty nie są pobierane żadne opłaty. Płatność następuje na stacji po cenie z naliczonym rabatem – nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depozyt. Użytkownik karty ma prawo udostępniać kartę dowolnym członkom rodziny w granicach przyznanego limitu zakupów. Każda z kart zabezpieczona jest kodem PIN. Wraz z kartą dostarczany jest tzw. PIN startowy, którego zmiana jest możliwa wyłącznie przy pierwszym użyciu karty. Osoby, które podają przy zamówieniu adres e-mail raz w miesiącu otrzymają na ten adres zestawienie wydatków przy użyciu karty za poprzedni miesiąc.
Powyższa oferta przeznaczona jest dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność prosimy o zgłoszenia na adres: magdalena.morawska@lotospaliwa.pl – również dla tych osób istnieje możliwość wydania karty na identycznych warunkach, jak w powyższej ofercie.
W sprawie oferty prosimy o kontakt ze swoimi właściwymi zarządami terenowymi lub z Przewodniczącym WZZ w Opolu NSZZ Pracowników Policji Januszem Bochenkiem.

Wniosek o wydanie karty pdf