Dokumenty dotyczące pozwów zbiorowych

W załączeniu publikujemy do pobrania dokumenty niezbędne do przystąpienia do pozwu zbiorowego.
Przypominamy, że należy to uczynić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja.
Stosowne informacje umieszczone są w piśmie przewodnim.

Pismo przewodnie pdf

Pełnomocnictwo pdf

Oświadczenie na lata 2011 – 2014 pdf

 

Oświadczenie na lata 2009 – 2013  pdf

Kwestionariusz pdf

Zaświadczenie pdf

Oświadczenie o przystąpieniu do pozwu pdf