Odpowiedź na zapytanie w sprawie programu modernizacji

W załączeniu prezentujemy otrzymaną z Ministerstwa Finansów odpowiedź na zapytanie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu modernizacji służb mundurowych skierowane przez przedstawiciela Rady Dialogu Społecznego. W treści odpowiedzi czytamy, że środki te zostały zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok.

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 3 października pdf