Pismo do Komendanta Głównego Policji

W dniu 14.02.2017 roku Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji skierowała do Komendanta Głównego Policji pismo dot. aprobaty stanowiska Związku Zawodowego Pracowników Policji dot. szczegółowych zaleceń związanych z określeniem zasad wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń.

Pismo P-21/2017 z dnia 14.02.2017 r. pdf