Spotkanie w sprawie zapisów umowy prewencyjnej

W dniu 11 kwietnia 2017 roku w siedzibie PZU odbyło się spotkanie  przedstawicieli PZU, Konsorcjum Brokerskiego PWS  Konstanta i Mentor z przedstawicielami organizacji związkowych działających w jednostkach Policji. Celem spotkania było omówienie wątpliwych zapisów zawartych w umowie prewencyjnej. Podczas spotkania NSZZ Pracowników Policji złożyło stosowne  pismo opracowane przez Kancelarię Prawniczą Kijewski Graś Sp. k. w sprawie wyjaśnienia i uregulowania wątpliwych zapisów zawartych w umowie prewencyjnej. Komunikat z przedmiotowego spotkania zostanie opracowany przez przedstawicieli PZU.

Pismo z dnia 10 kwietnia