Wniosek do Ministra Finansów o udzielenie informacji publicznej

W dniu 16 maja br. do Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego został skierowany wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. założeń do projektu budżetu na rok 2018. Informacja ma dotyczyć kwestii wzrostu wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej i wzrostu kwoty bazowej dla członków KSC.

Pismo z dnia 16 maja 2017 roku