Pismo Szefa Służby Cywilnej

W załączeniu prezentujemy pismo skierowane przez Szefa Służby Cywilnej w odpowiedzi na wniosek o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji płacowej pracowników Policji. W piśmie tym Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański opisuje poszczególne etapy procesu przygotowania projektu ustawy budżetowej pod kątem części dotyczącej wynagrodzeń członków KSC. Ponadto wyraża pogląd, że stwierdzenie o pogłębianiu się dysproporcji w wynagrodzeniach pracowników Policji w stosunku do pracowników pozostałych służb podległych MSWiA jest nieuzasadnione. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tej korespondencji.

Pismo z dnia 26 maja br.