Odpowiedź w sprawie wskazania decyzji o ewentualnej likwidacji Forum Dialogu Społecznego

W dniu 20 lipca br. Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji otrzymała odpowiedź Wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego na prośbę o wskazanie decyzji w sprawie ewentualnej likwidacji Forum Dialogu Społecznego. W korespondencji czytamy, że zawieszenie posiedzeń FDS, które ma obecnie miejsce nie wpłynie na kontynuację prac grup roboczych.

Pismo z dnia 20 lipca br.