Wstępny projekt ustawy budżetowej na 2018 rok

W dniu 24 sierpnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na 2018 rok. W ustawie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla niektórych grup pracowniczych jednostek budżetowych. W załączeniu prezentujemy uzasadnienie projektu obejmujący szczególnie ważne zapisy projektowanej ustawy. Na str. 78 czytamy, że od 1 maja 2018 roku planowane jest przyznanie środków finansowych na podwyżki dla funkcjonariuszy Policji, Służby Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. Bulwersuje fakt, że po raz kolejny pominięto w planach podwyżek wynagrodzeń naszą grupę zawodową.
Jednocześnie informujemy, że Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzata Lewicka wystąpiła w tej sprawie do MSWiA. O dalszym jej przebiegu będziemy informować na bieżąco.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok 

Tekst projektu ustawy budżetowej na 2018 rok