XVI Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

W imieniu Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej zachęcamy do udziału w XVI Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego, które odbędą się 24 września 2017 roku w Częstochowie.