Debata o sytuacji pracowników Policji

W dniu 15 listopada br. NSZZ Pracowników Policji organizuje Debatę poświęconą sytuacji pracowników Policji. Celem debaty będzie zwrócenie uwagi na nierówne traktowanie funkcjonariuszy i pracowników Policji wykonujących te same zadania. Jak wiemy sytuacja ta ma szczególne odzwierciedlenie w wysokości wynagrodzeń, jak również w warunkach pracy. Jedynie uregulowanie prawne statusu prawnego pracowników Policji jako grupy zawodowej pozwoli na rozwiązanie wymienionych problemów.
Do udziału w Debacie zaproszeni zostali: przedstawiciele Rządu, kierownictwo MSWiA, kierownictwo KGP i parlamentarzyści.
Szczegółowy program Debaty zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej.

Zaproszenie na debatę