Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

W dniu 24 października br. odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw. W związku z przedmiotowym posiedzeniem w imieniu NSZZ Pracowników Policji Kancelaria Prawna Kijewski Graś sporządziła opinię, którą prezentujemy w załączeniu.

Opinia prawna z dnia 24 października 2017 roku