Obchody Święta Policji w Krakowie

Zbliżające się święto odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Dzień Służby Cywilnej stały się okazją do uroczystego spotkania w małopolskim garnizonie Policji. W spotkaniu kierownictwa małopolskiej Policji z policjantami i pracownikami cywilnymi Policji uczestniczył Wojewoda Małopolski oraz zaproszeni goście – przedstawiciele instytucji i służb.
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta podziękował pracownikom cywilnym za wzorowe wykonywanie powierzonych im obowiązków oraz zaangażowanie w budowanie sprawnej administracji państwowej. W swoim wystąpieniu szef małopolskiej Policji podkreślał wagę pracy urzędników. Komendant Wojewódzki Policji życzył pracownikom, aby ich przynależność do służby cywilnej była dla nich powodem do dumy i źródłem zawodowej satysfakcji oraz wspólnie z Przewodniczącą Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji Małgorzatą Lewicką wręczyli pracownikom cywilnym odznaczenia NSZZ Pracowników Policji.

Źródło: www.malopolska.policja.gov.pl