Środki przyznane na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”

Informujemy, że do Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji wpłynęło z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo dot. środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”. W przedmiotowej korespondencji znajduje się potwierdzenie zgodności przeznaczonej kwoty z zapisami zawartymi w Ustawie o Ustanowieniu Programu Modernizacji Policji.

Pismo MSWiA z dnia 6 listopada br.