Obchody Narodowego Święta Niepodległości i Dnia Służby Cywilnej

Data 11 listopada 1918 roku to nie tylko symboliczna data odzyskania niepodległości, ale także dzień przypominający nam, jak ważną rolę w odbudowie państwa odegrała funkcjonująca służba cywilna oraz, jak ważną funkcję w państwie polskim pełni ona dziś.
Właśnie z tej okazji Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała podziękował wszystkim zebranym pracownikom cywilnym i policjantom za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, sumienność i zaangażowanie w pracę.
W swoim wystąpieniu insp. Paweł Spychała podkreślił, jak ważną jest praca urzędników i pracowników Policji, gdyż ich zaangażowanie i profesjonalizm ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całej formacji.
W garnizonie kujawsko-pomorskim pracuje obecnie ponad 1100 pracowników cywilnych. Są to zarówno specjaliści zajmujący się pracami administracyjno-biurowymi, jak i specjaliści z zakresu wielu innych dziedzin, takich jak: informatyka, chemia, biologia, księgowość czy prawo.
Wszystkim pracownikom i policjantom podziękowania za pełną oddania pracę i służbę złożył również w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Wicewojewoda Pan Józef Ramlau, który wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji wręczył okolicznościowe dyplomy i nagrody specjalnie wyróżniającym się urzędnikom i pracownikom Korpusu Służby Cywilnej.
Podczas uroczystości Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji P. Małgorzata Lewicka oraz Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” P. Leszek Walczak wręczyli odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym pracownikom i działaczom związków.
W związku z Narodowym Świętem Niepodległości, w podziękowaniu za długoletnią współpracę oraz za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji z rąk Wicewojewody Pana Józefa Ramlaua „Medale za Zasługi dla Policji” otrzymali:
– płk. Andrzej Żmuda – Dowódcza 4 Pułku Chemicznego w Brodnicy,
– Pan Tomasz Miłowski – Starosta Nakielski.
Insp. Paweł Spychała wspólnie z Wicewojewodą wręczył Medale „Za Długoletnią Służbę” oraz  odznaczenia „Zasłużony Policjant”.
Oficjalna część obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy wraz z solistką P. Julią Iwaszkiewicz-Kabzą.
My, policjanci, ze swojej strony życzymy wszystkim pracownikom wspomagającym codzienną służbę Policji, aby Wasza praca spotkała się z uznaniem i szacunkiem, bowiem bez istnienia rzetelnego i profesjonalnego Korpusu SłużbyCywilnej nie mogłyby funkcjonować urzędy administracji rządowej.

Źródło: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl