Ubezpieczenie „Policja 2015” – zniesienie karencji

Z przyjemnością informujemy, że podpisany został aneks do umowy programu ubezpieczeniowego „Policja 2015” stanowiący o zniesieniu karencji w zakresie dodatkowych ubezpieczeń dla osób przystępujących do ubezpieczenia do 1 stycznia 2018 roku i od 1 lutego 2018 roku.
Zniesienie karencji dotyczy m.in.:

  • dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci małżonka;
  • dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego;
  • dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci dziecka;
  • dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek urodzenia dziecka;
  • dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka;
  • dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.

Podsumowując – zniesienie karencji dotyczy wszystkich ubezpieczeń dodatkowych z zakresu programu „Policja 2015”, w których zapis w OWU dotyczący karencji brzmi:

„w ubezpieczeniu ma zastosowanie karencja w przypadkach i na zasadach analogicznych, jak w ubezpieczeniu podstawowym”.

Opisana wyżej zmiana powodu znaczenie podnosi atrakcyjność oferty programu „Policja 2015”. Zachęcamy więc osoby nie objęte wymienionym ubezpieczeniem lub osoby rozważające przystąpienie do ubezpieczenia do podjęcia decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia.