Miesięcznik „Policja 997” o Debacie

W załączeniu prezentujemy artykuł, który ukazał się w branżowym czasopiśmie „Policja 997”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu.