Komunikat ze spotkania organizacji związkowych działajacych w Policji w przedstawicielami PZU S.A.

W dniu 6 grudnia 2017 roku w siedzibie PZU S.A. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone negocjacjom pomiędzy przedstawicielami organizacji związkowych działających w Policji, a przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej PZU S.A., która ubezpiecza funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich rodziny w programie ubezpieczeniowym „Policja 2015”.
Celem prac Zespołu negocjacyjnego było omówienie sposobów uproszczenia i urealnienia procedur rozliczania się z Funduszu Prewencyjnego w jednostkach Policji przez Komisje Wojewódzkie i Szkolne, jak również wypracowania ogólnych kryteriów co do zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach w/w Funduszu.
W trakcie spotkania dokonano uzgodnień w kwestii sposobu rozliczania środków finansowych pochodzących z Funduszu Prewencyjnego, jak i sposobu składania wniosków do Komisji, przyjmowania ich i realizowania przez osoby uprawnione.
Podczas spotkania ustalono również, że w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku PZU S.A. przygotuje aneks do „Umowy Prewencyjnej”, w którym zostaną uwzględnione wszystkie uzgodnienia i wynegocjowane podczas prac Zespołu zmiany.

Opr. Małgorzata Lewicka