Promocja ubezpieczenia PZU Życie – Policja 2015

Przypominamy, że trwa promocja ubezpieczenia PZU Życie SA – POLICJA 2015. W związku z tym, funkcjonariusze i pracownicy Policji oraz członkowie ich rodzin którzy:
– aktualnie nie są objęci ubezpieczeniem na życie w ramach programu POLICJA2015,
– są ubezpieczeni w innych niż PZU Życie SA zakładach ubezpieczeń,
– lub są ubezpieczeni w PZU Życie SA u innego ubezpieczającego (np. małżonkowie, którzy mają ubezpieczenie PZU Życie SA w swoich zakładach pracy innych niż zatrudnienie w ramach policji).
mogą przystąpić bez żadnych karencji w dwóch terminach – od 1 stycznia 2018 roku albo 1 lutego 2018 roku. Zniesienie karencji nie dotyczy partnerów życiowych oraz osób aktualnie ubezpieczonych w ubezpieczeniu na życie w programie POLICJA2015, które chcą zmienić wariant.
Jednocześnie przypominamy, że z opieki zdrowotnej zawartej we wszystkich wariantach programu POLICJA2015 (za wyjątkiem Wariantu Socjalnego, który w swoim zakresie nie ma opieki zdrowotnej), będzie można korzystać po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia ochrony w ubezpieczeniu na życie (czyli przystąpienie od 1-go stycznia, z opieki medycznej można korzystać od 1-go lutego).
W celu przystąpienia należy kontaktować się z osobą obsługującą daną jednostkę w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej, gdzie ubezpieczony jest zatrudniony. Przystąpienie do ubezpieczenia wymaga spisania i podpisania deklaracji oraz dostarczenia dokumentów w terminach ustalonych dla danej Komendy.
W przypadku pytań dotyczących programu, karencji, proszę kontaktować się z przedstawicielem konsorcjum MENTOR-KONSTANTA, Panią Katarzyną Dorosz, nr telefonu kontaktowego 609 061 244.