Nasza wizyta na XXI Europejskim Kongresie Policji w Berlinie

„Lepsza współpraca dla bezpieczeństwa” – to hasło tegorocznego XXI Europejskiego Kongresu Policji w Berlinie, w którym wzięli udział przedstawicie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji pod przewodnictwem Małgorzaty Lewickiej oraz Lucyny Jaworskiej -Wojtas.

Kongres ten jest międzynarodowym forum, rozumianym jako platforma informacyjna dla decydentów Policji i organy bezpieczeństwa z Niemiec i całej Europy.  Promuje on dialog między władzami, pozwala uczestnikom budować nowe kontakty, prowadzi krytyczne dyskusje na aktualne tematy i informuje o najnowszych technologiach. Jest największą międzynarodową konferencją dla bezpieczeństwa wewnętrznego w Europie. Co roku na  Europejskim Kongresie Policji spotyka się 1500 uczestników z wielu państw. Po raz pierwszy Przedstawiciele Naszego Związku mieli okazję nawiązać kontakty międzynarodowe a w szczególności spotkać się z przedstawicielami związków zawodowych w niemieckiej Policji. Istotnym punktem wizyty w Berlinie było spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Policji w Niemczech Panem Oliverem Malchow oraz Skarbnikiem Zarządu oraz odpowiedzialnym za sprawy międzynarodowe Panem Jörgem Bruchmüller. Związek Zawodowy Policji w Niemczech (Gewerkschaft der Polizei – GdP) jest największą organizacją związkową w niemieckiej Policji i co ciekawe zrzesza zarówno policjantów i pracowników cywilnych Policji. GdP liczy obecnie 186 000 członków, co czyni ją największą na świecie organizacją związkową w strukturach policyjnych. Jest członkiem Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych (DGB) z 6 milionami członków.  Podczas spotkania omówiono charakterystyki własnych organizacji oraz podjęto inicjatywę dalszej współpracy w szczególności poprzez realizację wspólnych projektów wymiany międzynarodowej oraz szkoleniowej.

Uczestnictwo w XXI Europejskim Kongresie Policji w Berlinie pozwoliło również nawiązać obiecujące kontakty z przedstawicielami Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku (Gemeinsames Zentrum der deutsch-polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit) oraz reprezentantami różnych instytucji ze Szwajcarii, Austrii, Francji, Turcji oraz kilkunastu instytucji z Niemiec.

Artykuł na temat Kongresu na stronie internetowej Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych (GDB) – tutaj.