Szef MSWiA spotkał się z Przewodniczącą Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji

W dniu 22 lutego 2018 r. Minister Joachim Brudziński spotkał się z Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzatą Lewicką. Panu Ministrowi towarzyszyli szef Gabinetu Politycznego Ministra Pan Michał Ciechowski oraz Pełnomocnik  ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Pan Edward Zaremba.

Podczas spotkania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował o podjętej decyzji o powołaniu Pana Edwarda Zaremby na stanowisko nowego Pełnomocnika ds. kontaktów ze związkami zawodowymi.

Przewodnicząca KKW w trakcie spotkania poruszyła najważniejsze tematy,  które były przedmiotem odbytej w miesiącu listopadzie 2017 r. Debaty nt. „Pracownik Policji – niewidzialne serce własnej formacji”, o które Związek nasz zabiega od kilku lat. A mianowicie – pierwszy postulat NSZZ Pracowników Policji przyznanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w ustawie o Policji pewnych realnych instrumentów prawnych do kształtowania sytuacji pracowników cywilnych w Policji, które pozwolą na uregulowanie i dostosowanie warunków zatrudnienia do warunków pracy i dyspozycyjności pracowników Policji, tak jak mają te przepisy uregulowani funkcjonariusze, pracownicy służby więziennej. Drugim postulatem NSZZ Pracowników Policji, jest zapewnienie wzrostu poziomu wynagrodzenia pracowników Policji, gdyż jest on najniższy w służbach podległych MSWiA. Dlatego też NSZZ Pracowników Policji postuluje by na następne lata oprócz przewidywanych w przyszłym roku wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Policji w ramach ustawy Programu Modernizacji Policji zagwarantowano pracownikom zwiększanie wynagrodzeń  przez najbliższe 4 lata.

W trakcie spotkania Przewodnicząca KKW Małgorzata Lewicka przekazała Panu Ministrowi komplet dokumentów z Debaty.

Opr. Małgorzata Lewicka