Komunikat Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias

Szanowni Państwo,

W związku z narastającym poziomem emocji wywołanych z powodu aktywności Forum Związków Zawodowych w ramach dyskusji o projekcie nowego kodeksu pracy należą się Państwu słowa wyjaśnienia, które mam nadzieję, że ostudzą powstały w Państwa organizacjach niepokój.
Przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy projekt dotyczący zmian w kodeksie pracy jest zaledwie zbiorem rekomendacji i wyznaczeniem ogólnych ram dyskusji na temat relacji pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Żadna z dotychczasowo komunikowanych w mediach głównego nurtu propozycji nie stanowi wiążących dla kogokolwiek rozwiązań – część z nich należy zresztą uznać jedynie za robocze dywagacje, których nie odnajdziemy w projekcie. Owoc prac Komisji znajdzie się w Radzie Dialogu Społecznego i dopiero tam odbędzie się na ten temat dyskusja, wiążąca dla wszystkich stron dialogu społecznego.
Trzeba dodać również kilka słów na temat osoby Pana Profesora Pliszkiewicza, który reprezentował FZZ w Komisji Kodyfikacyjnej. Osoba ta nie dość, że nie konsultowała z organami FZZ swoich poczynań to w dodatku nie chciała reprezentować FZZ w mediach co przyniosło negatywne skutki w prowadzonej polityce medialnej naszej centrali.

O kwestiach dotyczących szczegółów odnoszących się do powstałej, z pewnością niepożądanej sytuacji odbędzie się dyskusja na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych.

Z poważaniem,

Dorota Gardias
Przewodnicząca FZZ