Uchwała Zarządu Forum Związków Zawodowych

Z upoważnienia Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias, w załączeniu prezentujemy uchwałę Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych Nr 110/IV/2018 z dnia 19 marca 2018 r. dotyczącą sprzeciwu wobec rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, w przyjętych dnia 14 marca 2018 r. projektach Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy.
Uchwała