Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 22 marca br. prezentujemy w załączeniu pismo z wystąpieniem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego.

Pismo (wystąpienie) do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji