Odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W załączeniu prezentujemy pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca br. które wpłynęło w odpowiedzi na wystąpienie Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji pracowników Policji (wpis z dnia 20 marca br.). Mamy nadzieję, że zgodnie z treścią zawartą w otrzymanej odpowiedzi dojdzie w najbliższym czasie do spotkania w tej sprawie.

Odpowiedź z KPRM z dnia 30 marca br.