Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w którym udział weźmie Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzata Lewicka. Jednocześnie w załączeniu prezentujemy opinię NSZZ Pracowników Policji na temat projektu zmiany ustawy o związkach zawodowych. Stanowisko zawarte w przedmiotowej opinii zostanie zaprezentowane na wspomnianym posiedzeniu.

Opinia z dnia 10 kwietnia br.