Uroczystość upamiętniająca Policjantów pomordowanych w Katyniu

Dziś na dziedzińcu Komendy Głównej Policji przy Obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” odbyła się uroczystość upamiętniająca przedwojennych stróżów prawa, zamordowanych wiosną 1940 r. przez sowieckie NKWD. Ceremonia wpisała się w obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który przypada 13 kwietnia.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości na czele z sekretarzem stanu w MSWiA Jarosławem Zielińskim. Honory gospodarza pełnił Komendant Główny Policji  nadinsp. Jarosław Szymczyk wraz ze swoją zastępczynią nadinsp. Heleną Michalak. Obecni byli szefowie służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji: Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, przedstawiciele rodzin przedwojennych funkcjonariuszy, skupionych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939 r., Warszawskim Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939 r. oraz Stowarzyszeniu „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi oraz przedstawiciele duchowieństwa, NSZZ Policjantów oraz dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji.

„Polscy policjanci ginęli na nieludzkiej ziemi. Ich ofiara i krew to jeden z fundamentów naszej współczesnej niepodległości” – mówił podczas uroczystości wiceszef MSWiA oddając hołd funkcjonariuszom Policji Państwowej, którzy zginęli w Katyniu, Miednoje, Twerze i innych miejscach kaźni. Podkreślił, że poprzednie pokolenia musiały niejednokrotnie dawać świadectwo swojego patriotyzmu w postaci największej wartości, czyli życia. Dziś, by służyć ojczyźnie nie trzeba walczyć z bronią w ręku. W czasach pokoju – mówił wiceszef MSWiA – na tej ofierze przodków można budować odpowiedzialną postawę i polską niepodległość.

W trakcie ceremonii odmówiono modlitwę w intencji pomordowanych policjantów II Rzeczpospolitej, a pamięć o nich uczczono minutą ciszy.

Po oficjalnych przemówieniach, modlitwie oraz złożeniu wieńców goście przeszli do siedziby Biura Historii i Tradycji Policji KGP, gdzie komendant nadinsp. Jarosław Szymczyk i biskup polowy WP, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji gen. dyw. ks. Józef Guzdek otworzyli  wystawę „ Katyń – Zbrodnia, która miała być zapomniana”.

W imieniu NSZZ Pracowników Policji wieniec złożyli Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej Małgorzata Lewicka i Przewodniczący WZZ NSZZ Pracowników Policji KGP Karol Kupiec.

(autor tekstu i zdjęć: P.Ost. Miesięcznik „Policja 997”)