Spotkanie z Posłem PIS Grzegorzem Woźniakiem

Informujemy, że z inicjatywy Zarządu Terenowego NSZZ Pracowników Policji w Garwolinie Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji w dniu 12 kwietnia br. spotkała się w Sejmie z Posłem Prawa i Sprawiedliwości Panem Grzegorzem Woźniakiem. W trakcie spotkania Przewodnicząca omówiła bardzo trudną sytuację płacową naszej grupy zawodowej, jak również zwróciła się z prośbą do Pana Posła o poparcie naszych działań i postulatów skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego. W tej kwestii przekazany został komplet dokumentacji, w której przedstawione są nasze problemy pracownicze. Pan Poseł Grzegorz Woźniak zobowiązał się do zapoznania z otrzymanymi dokumentami i udzielenia wszelkiej pomocy w tym zakresie.