Wybory w WZZ NSZZ Pracowników Policji w Wałbrzychu

Z przyjemnością informujemy, że nasze działania na rzecz poprawy warunków pracy i bytu pracowników Policji dostrzegli pracownicy w Wałbrzychu składając akces przynależności do naszej organizacji związkowej. W dniu 26 kwietnia 2018 r. zostały przeprowadzone wybory do Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP w Wałbrzychu, gdzie Przewodniczącą została Monika Kulawińska. W spotkaniu z pracownikami wzięły udział Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzata Lewicka oraz Wiceprzewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji Lucyna Jaworska-Wojtas. Życzymy nowo powstałemu Wojewódzkiemu Zarządowi Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Wałbrzychu woj. Dolnośląskie zapału i sukcesów w związkowej społecznej pracy.